Hof van stadsvernieuwing’


De Gouverneur


In Spoorwijk is vanaf de jaren 90 een belangrijke locatie binnen de stadsvernieuwing. Het grootste deel van de buurt is inmiddels vervangen door nieuwbouw, waarbij bloksgewijs de oorspronkelijke bebouwing is gesloopt en herontwikkeld. Een deel is nog niet aangepakt, zo ook de twee woonblokken ter weerszijden van de Stastokstraat, aan de Hildebrandstraat en de Alberdingk Thijmstraat en op de kop van de Goeverneurlaan.

Door de twee huidige, gesloten woonblokken te vervangen door één blok, kan een intensiever, gemêleerd en duurzaam woonconcept neergezet worden die gereageerd op de stedenbouwkundige context. Enerzijds door aansluiting te zoeken bij de rooilijnen en bouwhoogtes in de directe omgeving, anderzijds door accenten aan te brengen op plekken die daar om vragen. De groene binnenhof vormt een verrijking van de recreatieve wandel- en groenstructuur.

De Gouverneur


Een greep uit de verbeelding

LocatieSpoorwijk, Den Haag
Thema'sMobiliteitVerblijfskwaliteitLevendigheidWoonomgeving
SamenwerkingspartnersSchouten
Type projectTransformatie
StatusAfgerond
Terug naar overzicht