Henri Faas

Heldere concepten, maakbare plannen’

Aanpak


Onze projecten staan vaak aan het begin van het proces. We nemen initiatief en communiceren met verschillende groepen. Starling gelooft in een persoonlijke aanpak. Onze ontwerpen zijn plekken waar mensen zich thuis voelen, die passen bij hun omgeving, maar wel net even anders zijn. We willen iets terug zien van onszelf, maar ook van de bewoners en de opdrachtgever.

N44 CabFab

Strategie


We starten onze projecten altijd binnen een aantal thema's afgestemd op haar context. Deze thema's sluiten elkaar niet uit, maar geven focus en ruimte tot experimenteren. De diversiteit van onze projecten in schaal, doel en uitwerking worden gebundeld tot heldere concepten en maakbare plannen. Een concept moet op een bierviltje uit te leggen zijn.

Thema's


Starling Structures werkt aan verschillende projecten in de buitenruimte, als inpassing of transformatie opgave. Binnen dit type projecten werken we aan diverse thema's. De 9 thema's geven richting aan een project. Ze bieden houvast met een brede speelruimte.

Houvast met speelruimte’


Verblijfskwaliteit


Duurzaamheid


Energie


Mobiliteit


Klimaatadaptatie


Biodiversiteit


Levendigheid


Werkomgeving


Woonomgeving